Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4660/1796 Kryddkrämare Christoph Funck et Compagnie

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-07
Proklamadag:
1797-06-21
Dom:
1798-04-30

Bransch: Kryddkrämare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 223.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Kryddkrämare
Normerad titel: Kryddkrämare

Kuratorer: Grosshl L. Mellroth och Kryddkräm P. Spongberg

Aktens nr (serie F6a): 245/1798

Notarie: J Lallér
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17961214
Kuratorer utsedda: 17961217
Proklama beviljad: 17961221
Avis 1: 17970105
Avis 2: 17970119
Avis 3: 17970511

Proklamaanteckning: No 4592

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium