Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4659/1796 Änka Agatha Cath Nystierna

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-06
Proklamadag:
1797-08-07
Dom:
1797-12-11

Bransch: Rustmästare
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 222.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Afl Rustmästaren Sven Eklunds
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Rustmästare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 97/1797

Notarie: Enhörning
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17961214
Kuratorer utsedda: 17970206
Proklama beviljad: 17970206
Avis 1: 17970313
Avis 2: 17970327
Avis 3: 17970706

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium