Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4658/1796 Tunnbindare And.Steph. Lundberg

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-06
Proklamadag:
1797-06-14
Dom:
1799-05-20

Bransch: Tunnbindare
Undergrupp i Hisco: Möbelsnickare (hiscokod: 81)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 222.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Tunnbindare
Normerad titel: Tunnbindare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 196/1799

Notarie: Bergström
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17971214
Proklama beviljad: 17961214
Avis 1: 17970105
Avis 2: 17970119
Avis 3: 17970511

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium