Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4656/1796 Kammarmusiker Ferdinand Gramm

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-05
Proklamadag:
1797-06-12
Dom:
1797-12-09

Bransch: Kammarmusiker
Undergrupp i Hisco: Musiker, skådespelare och cirkusartister (hiscokod: 17)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 222.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Kongl Kammar Musicus / deß hustru Cath Gramm, om Boskilnad
Normerad titel: Kammarmusiker
Normerad relationstitel:

Kuratorer: Segelmakare J C Lehl

Aktens nr (serie F6a): 73/1797

Notarie: Lychou
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17961212
Proklama beviljad: 17961212
Avis 1: 17970105
Avis 2: 17970119
Avis 3: 17970511

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: Separat datum 17961212 angett för C. Gramms ansökan

/BReg/