Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4655/1796 Underofficeränka Carolina Maria Elander

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-03
Proklamadag:
1797-06-12
Dom:
1797-12-11

Bransch: Underofficer
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 222.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Underofficers Enka
Normerad titel: Underofficeränka

Kuratorer: Regements Commissarie L. Reuser

Aktens nr (serie F6a): 115/1797

Notarie: Wennberg
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17961212
Proklama beviljad: 17961212
Avis 1: 17970105
Avis 2: 17970119
Avis 3: 17970511

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium