Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4653/1796 Martin Perlros, Borgenärer

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-01
Proklamadag:
1797-06-12
Dom:
1797-12-16

Bransch: Studerande
Undergrupp i Hisco: Ingår inte i en undergrupp (hiscokod: -1)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Borgenärer emot varandra
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 221.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Studiosi Martin Perlros, hwaremot annan
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Studerande

Kuratorer: Tracteur Jean Atlemang

Aktens nr (serie F6a): 111/1797

Notarie: J. Lallér
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17961210
Proklama beviljad:
Avis 1: 17970105
Avis 2: 17970119
Avis 3: 17970511

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium