Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4652/1796 Kornett Math Lundgren

Konkursärende

Ansökan:
1796-11-22

Bransch: Kornett
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 221.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Herr Cornett
Normerad titel: Kornett

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17961130
Kuratorer utsedda: 17961214
Proklama beviljad:
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning: 1796 d. 14 Decembris återkallades ansökningen

Marginalanteckning: Tre datum noterade i kolumn som datum för kallelse och val av kuratorer. Förutom ovan 17961130 och 17961214 även 17961212
Bläddra i konkursdiarium