Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4651/1796 Skomakare Jonas Ekdahl

Konkursärende

Ansökan:
1796-11-22
Proklamadag:
1797-06-19
Dom:
1798-05-14

Bransch: Skomakare
Undergrupp i Hisco: Skomakare och lädervaruarbetare (hiscokod: 80)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 221.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Skomakare
Normerad titel: Skomakare

Kuratorer: Grosshl P W. Engelhardt

Aktens nr (serie F6a): 243/1798

Notarie: Lychou
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17961130
Kuratorer utsedda: 17961217
Proklama beviljad:
Avis 1: 17970105
Avis 2: 17970119
Avis 3: 17970511

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: Fyra datum noterade i kolumn som datum för kallelse och val av kuratorer. Förutom ovan 17961130 och 17961217 även 17961207 och 17961214
Bläddra i konkursdiarium