Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4650/1796 Fabrikör Joh. Fredr Hellman

Konkursärende

Ansökan:
1796-11-21
Proklamadag:
1797-05-29
Dom:
1798-04-30

Bransch: Fabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 221.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Fabriqueur / och deß hustru Anna H. Hellman om Boskilnad
Normerad titel: Fabrikör
Normerad relationstitel:

Kuratorer: Regements Commissarien C. F. Hortundahl

Aktens nr (serie F6a): 113/1798

Notarie: Staaf
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17961128
Proklama beviljad: 17961128
Avis 1: 17961208
Avis 2: 17961222
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: Separat datum 17961128 angett för A. H. Hellmans ansökan
Bläddra i konkursdiarium