Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4649/1796 Sara Catharina Ahlgrens, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1796-11-21
Proklamadag:
1797-95-29
Dom:
1798-06-04

Bransch: Skaffare
Undergrupp i Hisco: övriga kontorister (hiscokod: 39)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 221.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Skaffarens vid Kongl hofwet Joh. Nymarks afl Enkas Sara Catharina Ahlgrens, om urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Skaffare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 38/1798

Notarie: Lychou
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17961128
Proklama beviljad: 17961128
Avis 1: 17961208
Avis 2: 17961222
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium