Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4592/1796 Järnkrämarebetjänt H. A. Holm

Konkursärende

Ansökan:
1796-07-26
Proklamadag:
1797-06-21
Dom:
1799-05-27

Bransch: Järnkrämarebetjänt
Undergrupp i Hisco: Försäljare och bodbetjänter (hiscokod: 45)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 211.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Jernkrämare Betjent
Normerad titel: Järnkrämarebetjänt

Kuratorer: Not. Hallgren Brukspatron Fuhrman Grosh Soderman

Aktens nr (serie F6a): 111/1799

Notarie: Enhörning
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning: 17960815
Första kallelse: 17960817
Kuratorer utsedda: 17961221
Proklama beviljad:
Avis 1: 17970105
Avis 2: 17970119
Avis 3: 17970511

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: Fyra datum noterade i kolumn som datum för kallelse och val av kuratorer. Förutom ovan 17960815, 17960817 och 17961221 även 17960926. Valet av Hallgren & Fuhrman sker till synes 17960926, och valet av Soderman 17961221.
Bläddra i konkursdiarium