Tillbaka   |     Skriv ut

Boktryckaren David M[…] Lubla å cantorn Levin Josephs sterbhus vägn.

Borgenär

Ansökan:
1839-07-08
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1840-12-16

Bransch: Boktryckare
Undergrupp i Hisco: Tryckeriarbetare (hiscokod: 92)  
Kön: Man

Beskrivning
Libell besv.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Borg_JPG/Borgenarpost.jpg