Tillbaka   |     Skriv ut

Källarmäst. Joh. Ludv. Köhl

Borgenär

Ansökan:
1839-07-08
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1840-12-16

Bransch: Källarmästare
Undergrupp i Hisco: Restaurang- och hotellidkare (hiscokod: 51)  
Kön: Man

Beskrivning
Libell besv.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Borg_JPG/Borgenarpost.jpg