Tillbaka   |     Skriv ut

Revisors hustrun Gustava Skybring

Borgenär

Ansökan:
1839-07-08
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1840-12-16

Bransch: Hustru
Undergrupp i Hisco: Ingår inte i en undergrupp (hiscokod: -1)  
Kön: Man

Beskrivning
Libell besv.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Borg_JPG/Borgenarpost.jpg