Tillbaka   |     Skriv ut

Skrädd.ålderm. Stadsmajoren Peter Winbladh

Borgenär

Ansökan:
1839-07-08
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1840-12-16

Bransch: Skräddareålderman
Undergrupp i Hisco: Skräddare, sömmare och tapetserare (hiscokod: 79)  
Kön: Man

Beskrivning
Libell BrEd
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Borg_JPG/Borgenarpost.jpg