Tillbaka   |     Skriv ut

KronoUpb.Commiss. Gust. Henr. Hästesko

Borgenär

Ansökan:
1839-07-08
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1840-12-16

Bransch: Kronouppbördskommissarie
Undergrupp i Hisco: Lägre ämbetsmän (hiscokod: 31)  
Kön: Man

Beskrivning
för cont. Libell besv.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Borg_JPG/Borgenarpost.jpg