Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 3310/1788 Murdräng A. Thunwall

Konkursärende

Ansökan:
1788-09-02
Proklamadag:
1789-03-23
Dom:
1790-07-12

Bransch: Murdräng
Undergrupp i Hisco: Murare och byggnadsarbetare (hiscokod: 95)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 06, sida 181.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Murdräng
Normerad titel: Murdräng

Kuratorer: Bokhållare Anders Benedictius

Aktens nr (serie F6a): 145/1790

Notarie: Zetterdahl
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17880924
Kuratorer utsedda: 17880924
Proklama beviljad: 17880924
Avis 1: 17881016
Avis 2: 17881106
Avis 3: 17890209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium