Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 3309/1788 E.skärare Samuel Ericson

Konkursärende

Ansökan:
1788-09-02
Proklamadag:
1789-03-21
Dom:
1789-06-15

Bransch: E.skärare
Undergrupp i Hisco: Ej kodade titlar (hiscokod: -9)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 06, sida 181.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Extra hackelseskärare
Normerad titel: E.skärare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 43/1789

Notarie: Lallér
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17880924
Kuratorer utsedda: 17880924
Proklama beviljad: 17880924
Avis 1: 17881016
Avis 2: 17881106
Avis 3: 17890209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium