Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 3308/1788 Buntmakaregesäll Paul Bergström

Konkursärende

Ansökan:
1788-08-30
Proklamadag:
1789-03-09
Dom:
1789-12-16

Bransch: Buntmakaregesäll
Undergrupp i Hisco: Skräddare, sömmare och tapetserare (hiscokod: 79)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 06, sida 181.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Bundtmakare gesäll
Normerad titel: Buntmakaregesäll

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 130/1789

Notarie: Wetterholm
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17880908
Kuratorer utsedda: 17880908
Proklama beviljad: 17880908
Avis 1: 17881016
Avis 2: 17881106
Avis 3: 17890209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium