Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 3307/1788 Tullinspektör Carl Gust. Schylander

Konkursärende

Ansökan:
1788-08-29

Bransch: Tullinspektör
Undergrupp i Hisco: Lägre ämbetsmän (hiscokod: 31)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 06, sida 181.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Gränse Tull Inspector
Normerad titel: Tullinspektör

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad:
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: Not. 1788 d: 6 Septebries återkallades ansökningen.
Bläddra i konkursdiarium