Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 3305/1788 Åhlins Sterbhus delägare

Konkursärende

Ansökan:
1788-08-29
Proklamadag:
1789-03-16
Dom:
1790-06-16

Bransch: Kamrer
Undergrupp i Hisco: Revisorer (hiscokod: 11)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 06, sida 180.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl. Kammereraren wid Allmänna Enke- och Pupil Cassan Wilh: Åhlins Sterbhus delägare om urarfwa.
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Kamrer

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 99/1790

Notarie: Westell
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17880915
Kuratorer utsedda: 17880915
Proklama beviljad: 17880915
Avis 1: 17881016
Avis 2: 17881106
Avis 3: 17890209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium