Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 3304/1788 Snörmakare Mathias Söderberg

Konkursärende

Ansökan:
1788-08-27
Proklamadag:
1789-03-09

Bransch: Snörmakare
Undergrupp i Hisco: Textilarbetare (hiscokod: 75)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 06, sida 180.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Snörmakare
Normerad titel: Snörmakare

Kuratorer: Fabriqueur H. Brander Bokbindaren O: Ekman.

Aktens nr (serie F6a): 72/1789

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17880908
Kuratorer utsedda: 17880908
Proklama beviljad: 17880908
Avis 1: 17881016
Avis 2: 17881106
Avis 3: 17890209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium