Tillbaka   |     Skriv ut

Bokhållaren Hans Granberg

Borgenär

Ansökan:
1798-09-07
Proklamadag:
1799-03-11
Dom:
1799-06-15

Bransch: Bokhållare
Undergrupp i Hisco: Bokhållare och kassörer (hiscokod: 33)  
Kön: Man

Beskrivning
Libell beswor
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Borg_JPG/Borgenarpost.jpg