Tillbaka   |     Skriv ut

Krono Upbörds Commissarien Thåström

Borgenär

Ansökan:
1798-09-07
Proklamadag:
1799-03-11
Dom:
1799-06-15

Bransch: Kronouppbördskommissarie
Undergrupp i Hisco: Lägre ämbetsmän (hiscokod: 31)  
Kön: Man

Beskrivning
för contribution. Libell BrEd
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Borg_JPG/Borgenarpost.jpg