Tillbaka   |     Skriv ut

Hustru Holmström

Borgenär

Ansökan:
1798-09-07
Proklamadag:
1799-03-11
Dom:
1799-06-15

Bransch: Hustru
Undergrupp i Hisco: Ingår inte i en undergrupp (hiscokod: -1)  
Kön: Kvinna

Beskrivning
bt.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Borg_JPG/Borgenarpost.jpg