Tillbaka   |     Skriv ut

Tobakshandlaren Joh: Wallin

Borgenär

Ansökan:
1798-09-07
Proklamadag:
1799-03-11
Dom:
1799-06-15

Bransch: Tobakshandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Man

Beskrivning
Libell beswor
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Borg_JPG/Borgenarpost.jpg