Tillbaka   |     Skriv ut

Hof Laqvaÿen Johan Fröberg

Borgenär

Ansökan:
1798-09-07
Proklamadag:
1799-03-11
Dom:
1799-06-15

Bransch: Hovlakej
Undergrupp i Hisco: Hushållsanställda (hiscokod: 54)  
Kön: Man

Beskrivning
Libell beswor
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Borg_JPG/Borgenarpost.jpg