Tillbaka   |     Skriv ut

Officeraren Joh: Arfwedsson

Borgenär

Ansökan:
1798-09-07
Proklamadag:
1799-03-11
Dom:
1799-06-15

Bransch: Officerskadett
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Man

Beskrivning
Libell b.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Borg_JPG/Borgenarpost.jpg