Tillbaka   |     Skriv ut

Hof Secreteraren Carl Michael Bellman

Borgenär

Ansökan:
1782-03-12
Proklamadag:
1782-09-23

Bransch: Hovsekreterare
Undergrupp i Hisco: Högre ämbetsmän (hiscokod: 20)  
Kön: Man
Upphovsman: John Karlsson

Beskrivning
Libell BrEd