Tillbaka   |     Skriv ut

Kammarskrifvaren Joh: Fr: Landberg

Borgenär

Ansökan:
1796-12-09
Proklamadag:
1797-06-19
Dom:
1800-06-09

Bransch: Kammarskrivare
Undergrupp i Hisco: Tjänstemän (hiscokod: 30)  
Kön: Man

Beskrivning
Libell b.