Tillbaka   |     Skriv ut

Källarmästaren Henr: Ekström

Borgenär

Ansökan:
1796-12-09
Proklamadag:
1797-06-19
Dom:
1800-06-09

Bransch: Källarmästare
Undergrupp i Hisco: Restaurang- och hotellidkare (hiscokod: 51)  
Kön: Man

Beskrivning
Libell b.