Tillbaka   |     Skriv ut

Herr Commerce Rådet Eric Zettersten

Borgenär

Ansökan:
1796-12-09
Proklamadag:
1797-06-19
Dom:
1800-06-09

Bransch: Kommerseråd
Undergrupp i Hisco: Högre ämbetsmän (hiscokod: 20)  
Kön: Man

Beskrivning
Libell b.