Tillbaka   |     Skriv ut

Grosshandlaren Eric Noers sterbhusdelägare

Borgenär

Ansökan:
1796-12-09
Proklamadag:
1797-06-19
Dom:
1800-06-09

Bransch: Grosshandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Man

Beskrivning
Libell BrEd