Tillbaka   |     Skriv ut

KronoUpbördsCommissarien Amnell

Borgenär

Ansökan:
1796-12-09
Proklamadag:
1797-06-19
Dom:
1800-06-09

Bransch: Kronouppbördskommissarie
Undergrupp i Hisco: Lägre ämbetsmän (hiscokod: 31)  
Kön: Man

Beskrivning
för contribution. Libell BrEd