Tillbaka   |     Skriv ut

Herr Hof Secreteraren Bellman

Borgenär

Ansökan:
1782-11-14
Proklamadag:
1784-04-05

Bransch: Hovsekreterare
Undergrupp i Hisco: Högre ämbetsmän (hiscokod: 20)  
Kön: Man
Upphovsman: Mats Hayen

Beskrivning
borta