Tillbaka   |     Skriv ut

Akt 42/1799

Konkursakt

Ansökan:
1798-10-02
Proklamadag:
1799-04-08
Dom:
1799-07-01

Bransch: Fabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid:  SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie F6a, akt 42/1799