Tillbaka   |     Skriv ut

Akt 11/1798

Konkursakt

Ansökan:
1796-12-08
Proklamadag:
1797-08-14
Dom:
1798-06-06

Bransch: Strumpfabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid:  SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie F6a, akt 11/1798