Resultatlistan   |     Skriv ut

Stockholms magistrats och rådhusrätts arkiv 1720-1849

Texter

Tidsperiod:
1720 - 1849
Utgiven:
1970-00-00

Upphovsman: Ulla Johanson

Beskrivning
Bilaga 33 till Stadsarkivets årsberättelse 1970.

Författare: Ulla Johanson.

Artikeln är en mycket utförlig historik över organisation och innehåll i magistratens och rådhusrättens arkiv 1720-1849. Uppsatsen innehåller även några exempel på hur ärendehandläggningen var organiserad när det gällde olika typer av mål, t ex vademål, besvärsmål och konkursmål (bland annat en utförlig redogörelse för färgaren Georg Friedrich Singöhls konkurs 1751-1755).

Filen har OCR-tolkats och är sökbar.