Resultatlistan   |     Skriv ut

Olof Kexél

Individ

Född:
1748-11-28
Död:
1796-03-05

Bransch: Kunglig sekreterare
Undergrupp i Hisco: Högre ämbetsmän (hiscokod: 20)  
Kön: Man
Upphovsman: Mats Hayen

Beskrivning
Född den 28 november 1748 i Kalmar. Död den 5 mars 1796 i Stockholm. Son till Per Kexhelius, adjunkt vid domkyrkan i Kalmar och Sara Svebilius.

Student i Uppsala 1761. Disputation 1765. Auskultant i Kommerskollegium (som Olof Kexelius) 1768. Namnet ändrat 1768 till Kexél. Utgivare av tidskriften Hatten 1768-1769. En konkurs år 1771. Den ledde till att han lämnade landet och återkom år 1773. Anställd som ordonateur vid Kungliga Teatern, senare som sekreterare vid direktionen för Kunglig Maj:ts Spektakler. Efter Carl Michael Bellmans död 1795 sekreterare i Kungliga Nummerlotteriet.

Tillsammans med Carl Michael Bellman och Carl Israel Hallman grundare av ordenssällskapet Par Bricole år 1779.

Gipsbysten på bilden till höger av bildhuggaren Johan Niclas Byström (1783-1848).

Källa: August Kinberg (red.), Par Bricoles gustavianska period. Personalhistoriska anteckningar till den äldsta matrikeln, Stockholm 1903, s. 2-3.