Tillbaka   |     Skriv ut

Henric Reinhold Cargers, Sterbhusdelägare

Gäldenär

Bransch: Kryddkramhandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 103.