Tillbaka   |     Skriv ut

Johan Fredric Malms, Sterbhusdelägare

Gäldenär

Bransch: Slaktaregesäll
Undergrupp i Hisco: Livsmedelsarbetare (hiscokod: 77)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 102.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Gald_JPG/Galdenarpost.jpg