Tillbaka   |     Skriv ut

Nils Johan Edgrens, Sterbhusdelägare

Gäldenär

Bransch: Med.doktor
Undergrupp i Hisco: Läkare, vårdare och veterinärer (hiscokod: 06)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 101.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Gald_JPG/Galdenarpost.jpg