Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 2345/1784 Anna Magdalena Zettermans, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1784-02-27
Proklamadag:
1784-09-06

Bransch: Bisittare
Undergrupp i Hisco: Ej kodade titlar (hiscokod: -9)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 05, sida 088.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afledne Bisittaren i Glasmästare Embetet Anders Swedbergs, äfwen afledna Enckas Anna Magdalena Zettermans, om urarfwa
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Bisittare

Kuratorer: Glasmästaren David Borzell fullmägtig Banco Bokhåll Oxelgren, och Victualiehandl Lars Norell

Aktens nr (serie F6a): 112/1784

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17840306
Proklama beviljad:
Avis 1: 17840315
Avis 2: 17840419
Avis 3: 17840729

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium