Tillbaka   |     Skriv ut

Hustru Sophiia Glimberg

Gäldenär

Bransch: Skomakare
Undergrupp i Hisco: Skomakare och lädervaruarbetare (hiscokod: 80)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Borgenärer emot varandra
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 165.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Gald_JPG/Galdenarpost.jpg