Tillbaka   |     Skriv ut

Pehr Gust Liljas, Sterbus

Gäldenär

Bransch: Lantvärnslöjtnant
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 09, sida 261.