Tillbaka   |     Skriv ut

Uttini Sterbhus

Gäldenär

Bransch: Kammarmusiker
Undergrupp i Hisco: Musiker, skådespelare och cirkusartister (hiscokod: 17)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 263.