Tillbaka   |     Skriv ut

Överstelöjtnant Joh. Conrad Löthman

Gäldenär

Bransch: överstelöjtnant
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 042.