Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 1987/1781 Juvelerare Johan Daw: Glensing

Konkursärende

Ansökan:
1781-12-03
Proklamadag:
1782-06-10

Bransch: Juvelerare
Undergrupp i Hisco: Juvelerare och guldarbetare (hiscokod: 88)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 04, sida 150.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Jouvelerare / och hans hustru Anna Magdalena Baumgardt om boskillnad.
Normerad titel: Juvelerare
Normerad relationstitel:

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning: 17811205
Första kallelse: 17811205
Kuratorer utsedda: 17811205
Proklama beviljad: 17811205
Avis 1: 17811231
Avis 2: 17820207
Avis 3: 17820309

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium