Tillbaka   |     Skriv ut

Carl Hellströms, Sterbhusdelägare

Gäldenär

Bransch: Linkrämare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 224.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Gald_JPG/Galdenarpost.jpg