Tillbaka   |     Skriv ut

F.d.stadsfiskal Carl Wilhelm Florman

Gäldenär

Bransch: Stadsfiskal
Undergrupp i Hisco: Jurister (hiscokod: 12)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 223.
http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/images/Gald_JPG/Galdenarpost.jpg